Festiwal „Produkt Lokalny z Małopolski”

PLM

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ma zaszczyt zaprosić na Festiwal PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI (PLM), który odbędzie się w dniach 20-22 września 2016 r.
Celem Festiwalu jest prezentacja i podsumowanie efektów 5-letnich prac w ramach projektu Produkt Lokalny z Małopolski.
Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Jacek Krupa.
Wydarzenie rozpocznie Konferencja pt.: Skalowanie lokalnych systemów żywieniowych na przykładzie PLM /Produktu Lokalnego z Małopolski/, na którą zapraszamy w dniu 20.09.2016 , od godz. 10.00 do 18.00, do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25).
Podczas Konferencji zostaną przedstawione osiągnięcia projektu Produkt Lokalny Małopolska z lat 2011-2016 oraz wyzwania dla rozwoju systemu PLM. Zostanie także dokonana prezentacja i analiza wniosków, rekomendacji oraz priorytetów raportu EIP-Agri nt. skalowania lokalnych systemów żywnościowych. Ponadto omówimy perspektywę rozwoju lokalnych systemów żywnościowych w Polsce, w UE i na świecie.
W czasie paneli dyskusyjnych z zaproszonymi ekspertami i praktykami zostaną zaprezentowane doświadczenia dot. kluczowych kwestii dla skalowania lokalnych systemów żywnościowych.
W środę, 21 września od godziny 10:00 serdecznie zapraszamy na Targi PLM w połączeniu z I Dorocznym Zjazdem Klubów Zakupowych. Wydarzenie odbędzie się w Karczmie Rohatyna nad Zalewem Kryspinów koło Krakowa.
Targi PLM to wydarzenie skierowane zarówno do organizatorów i producentów zaangażowanych w tworzenie i działalność Klubów Zakupowych funkcjonujących w systemie PLM, jak również do zainteresowanych klientów, a także instytucji wspierających działalność producentów.
Dzięki Targom producenci oraz partnerzy PLM, a także zainteresowane instytucje będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Na stoiskach Klubów Zakupowych oraz producentów i partnerów PLM będzie można degustować i nabyć oferowane produkty lokalne.
Podczas Targów zostaną zorganizowane warsztaty i spotkania specjalistyczne odpowiadające na pytania uczestników lokalnych systemów żywieniowych.
Targi stanowią także okazję do poznania i przedyskutowania tez oraz wniosków z warsztatu EIP-Agri nt. „Miasta i Żywność Lokalna”, która odbywa się w ramach Festiwalu, w którym uczestniczą eksperci z 15 krajów UE, jak również spotkania krajowych i zagranicznych działaczy zaangażowanych w kreowanie rynków dla żywności lokalnej.
Zwieńczeniem drugiego dnia Festiwalu będzie Gala, na którą zapraszamy 21.09.2016 od godz. 19.00 do Karczmy Rohatyna w Kryspinowie.
Podczas uroczystej Gali będziemy świętować sukcesy i efekty działania projektu PLM, przypomnimy najważniejsze wydarzenia związane z organizowaniem i rozwijaniem systemu sprzedaży PLM oraz nakreślimy plany jego dalszego rozwoju.
Gala będzie także doskonałą okazją do podziękowań i wyróżnień dla osób i organizacji, które przyczyniły się do wykreowania systemu PLM.
Po zakończeniu Gali odbędzie się wieczorny bankiet, którego menu zostanie przygotowane na bazie zdrowych, lokalnych produktów i receptur PLM.