I nabór Fundusz Grantowy

w ramach Projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski.

I nabór wniosków na Fundusz Grantowy:

Data ogłoszenia: 14.01.2013 r.

Końcowa data naboru: 11.02.2013 r.

Cele Funduszu Grantowego:

 • Wsparcie finansowe dla inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w regionach pochodzenia i jednocześnie kreowanie Modelu Produktu Lokalnego Małopolska.
 • Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w regionach pochodzenia wokół produktów lokalnych.
 • Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz propagowania produktów lokalnych.

Mając powyższe na uwadze, Fundusz Grantowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów na terenie Małopolski:

 • Zaangażowanie i współpraca rolników, lokalnych przetwórców oraz innych interesariuszy w określonym regionie pochodzenia produktów w kreowanie i rozwój produktów lokalnych.
 • Silne marki lokalne, związane z inicjatywą obywatelską w określonych regionach pochodzenia, które pozytywnie kojarzą się z wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, krajobrazowymi i społecznymi tych regionów.
 • Większa dostępność i sprzedaż produktów lokalnych w regionie pochodzenia za pośrednictwem marki lokalnej.
 • Zwiększona liczba inicjatyw lokalnych na rzecz poszanowania i wykorzystania wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych oraz społecznych dla rozwoju regionu pochodzenia.
 • Bardziej świadomi producenci i konsumenci w zakresie ekologicznych, ekonomicznych, kulturowych oraz społecznych walorów produktów lokalnych.

Lokalizacja projektów:

Projekty muszą być realizowane w Małopolsce, w gminach położonych na terenie regionów pochodzenia produktów lokalnych, uczestniczących w budowaniu Modelu Produkt Lokalny Małopolska (tj. z regionami z którymi podpisano umowy o współpracy):

LGD Gościniec 4 Żywiołów: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów.
LGD Korona Północnego Krakowa: Michałowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Zielonki, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Igołomia – Wawrzeńczyce.
LGD Na Śliwkowym Szlaku: Czchów, Gródek, Gnojnik, Iwkowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, Laskowa.
LGD Zielony Pierścień Tarnowa: Wierzchosławice, Wietrzychowice, Tarnów, Żabno, Lisia Góra, Skrzyszów.
LGD Dunajec – Biała: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn.
Region Podtatrza: Biały Dunajec,  Bukowina Tatrzańska,  Czarny Dunajec,  Czorsztyn,  Jabłonka,  Kościelisko,  Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka,  Łapsze Niżne,  Nowy Targ,  Ochotnica Dolna,  Poronin,  Raba Wyżna,  Rabka-Zdrój,  Spytkowice,  Szaflary,  Szczawnica, Zakopane.
Miasto Kraków jako główny rynek zbytu produktów lokalnych.

Uprawnieni do ubiegania się o dotacje – kwalifikowalność wnioskodawców:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki Funduszu Grantowego mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe, które zarejestrowały i rozpoczęły działalność co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru, działające w porozumieniu z innymi podmiotami i niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku. Są to:

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń,
 • Osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych.

Jednocześnie organizacje te muszą spełniać następujące warunki:

 • Posiadać osobowość prawną.
 • Być zarejstrowanym przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie.
 • Być zarejestrowanym w Małopolsce.

Projekty mogą składać ww podmioty niezależnie od profilu swojej działalności, pod warunkiem spełnienia wszystkich wskazanych kryteriów formalnych.