II nabór Fundusz Grantowy

w ramach Projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski.

II nabór wniosków na Fundusz Grantowy

Data ogłoszenia: 21.10.2013 r.
Końcowa data naboru: 31.01.2014 r.

Cele Funduszu Grantowego:

 • Wsparcie finansowe dla inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w regionach pochodzenia i jednocześnie kreowanie Modelu Produktu Lokalnego Małopolska.
 • Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych podejmujących działania na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w regionach pochodzenia wokół produktów lokalnych.
 • Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych podejmujących działania na rzecz propagowania produktów lokalnych.

Mając powyższe na uwadze, Fundusz Grantowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów na terenie Małopolski:

 • Większa dostępność i sprzedaż produktów lokalnych w regionie pochodzenia za pośrednictwem marki lokalnej oraz Kodeksu Regionalnego Systemu Sprzedaży Produktów Lokalnych.
 • Zwiększona liczba inicjatyw lokalnych na rzecz poszanowania i wykorzystania wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych oraz społecznych dla rozwoju regionu pochodzenia.
 • Sieciowanie działań i inicjatyw podejmowanych pomiędzy organizacjami partycypującymi w budowaniu Modelu Produkt Lokalny Małopolska.

Lokalizacja:

Projekty muszą być realizowane w Małopolsce, na terenie regionów pochodzenia produktów lokalnych, uczestniczących w budowaniu Modelu Produkt Lokalny Małopolska (tj. regionów, z którymi podpisano umowy o współpracy), w szczególności na terenie gmin:

Biały Dunajec, Biskupice, Bukowina Tatrzańska, Chełmiec, Ciężkowice, Czarny Dunajec, Czchów, Czernichów, Czorsztyn, Dobra, Gdów, Gnojnik, Gorlice, Gródek, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwkowa, Jabłonka, Jodłownik, Kalwaria Zebrzydowska, Kamienica, Kamionka Wielka,  Kocmyrzów-Luborzyca, Korzenna, Kościelisko, Kraków, Krościenko nad Dunajcem, Krynica-Zdrój, Lanckorona, Laskowa, Limanowa, Lipnica Murowana, Lipnica Wielka, Lisia Góra, Liszki, Łabowa, Łapanów, Łapsze Niżne, Łącko, Łososina Dolna, Łukowica, Michałowice, Mogilany, Mszana Dolna, Mucharz, Muszyna, Nawojowa, Niedźwiedź, Nowy Targ, Nowy Wiśnicz, Ochotnica Dolna, Piwniczna-Zdrój, Pleśna, Podegrodzie, Poronin, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Rytro, Skawina, Skrzyszów, Słopnice, Spytkowice, Stary Sącz, Stryszów, Szaflary, Szczawnica, Świątniki Górne, Tarnów, Trzciana, Tymbark, Wielka Wieś, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zabierzów, Zakliczyn, Zakopane, Zielonki, Żabno, Żegocina.
Kwalifikowalność wnioskodawców, czyli kto może ubiegać się o dotację:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki Funduszu Grantowego mogą być wyłącznie podmioty, które spełniają poniższe kryteria:

 • Mają osobowość prawną.
 • Posiadają status organizacji pozarządowej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie lub status spółdzielni socjalnej zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych.
 • Realizują działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie.
 • Nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przekazują nadwyżki finansowe na cele statutowe przynajmniej w obszarze, którego dotyczyć ma wnioskowany projekt.
 • Działają niezależnie od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku.
 • Są zarejestrowane i działają w Małopolsce od co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia niniejszego naboru.
 • Na cele realizacji wnioskowanego projektu posiadają co najmniej jednego partnera spełniającego powyższe kryteria lub partnera wspierającego.

Projekty mogą składać ww podmioty niezależnie od profilu swojej działalności, pod warunkiem spełnienia wszystkich wskazanych kryteriów formalnych.