Szansa na kupienie legalnie masła od rolnika jeszcze w tym roku. Projekt rozporządzenia dotarł do Komisji Europejskiej

27 lutego 2015 roku projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa został wysłany do notyfikacji przez Komisję Europejską pod numerem 2015/82/PL, oznacza to, że jesteśmy coraz bliżej możliwości kupowania produktów od rolnika, takich jak jaja, masło, czy twaróg.

W praktyce oznacza to, że musimy jeszcze poczekać co najmniej 3 miesiące (tzw. okres obowiązkowego wstrzymania) – czyli do 27 maja 2015. W tym czasie pozostałe państwa członkowskie UE oraz Komisja Europejska mają możliwość mogą przekazać tzw. „szczegółowe uwagi”, która oznacza, że notyfikowany projekt aktu prawnego może powodować powstanie barier w swobodnym przepływie towarów, świadczenia usług lub zakładania przedsiębiorstw. Państwo, z którego pochodzi notyfikowany akt prawny zobowiązane jest wówczas do poinformowania Komisji o działaniach, jakie zostaną podjęte w związku z uwagami otrzymanymi w opinii szczegółowej. W tym przypadku okres obowiązkowego wstrzymania procedury legislacyjnej wydłużony zostaje automatycznie o kolejne trzy miesiące (w sumie 6 miesięcy).

Efekt kampanii Legalna Żywność Lokalna

Jest to jeden z efektów kampanii Legalna Żywność Lokalna, którą od 2 lat prowadzą organizacje współpracujące przy tworzeniu systemu sprzedaży produktów lokalnych Produkt Lokalny z Małopolski, m.in.: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Małopolska Izba Rolnicza, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „Natura”, Stowarzyszenie LGD Dolina Raby, Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku oraz Powiat Nowosądecki i Departament Rolnictwa i Geodezji Województwa Małopolskiego oraz wielu innych.