Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

Operację realizuje na podstawie umowy Polska Fundacja Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej Kampanii multimedialnej „Wiedz i mądrze jedz” opisującej praktykę sprzedaży bezpośredniej oraz funkcjonowania różnych form systemów KŁŻ w Polsce. W ten sposób Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ (w świetle nie wykorzystanych w pełni jeszcze możliwości wynikających z Planu dla Wsi oraz innych działań MRiRW, zmian prawnych i podatkowych wprowadzonych w ostatnich latach w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz sprzyjających rozwój systemów KŁŻ). Pozytywne i korzystne zmiany dla rolnictwa i rozwoju wsi, które przyniosły i przyniosą w przyszłości inicjatywy KŁŻ i sprzedaży bezpośredniej w Polsce są nie tylko mało znane i doceniane w Polsce, ale również są mało znane zagranicą. Kampania przyczyni się do zmiany tej sytuacji poprzez wyprodukowanie również anglojęzycznej wersji filmów oraz wybranych dobrych praktyk.

Formy realizacji operacji:

Organizacja 2 webinariów łącznie dla 200 osób na potrzeby Kampanii „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”: https://prostoodrolnika.pl/webinary/
Realizacja cyklu 12 filmów – reportaży pt. „Wiedz i Mądrze Jedz – Nowe możliwości dla producentów i konsumentów wynikające z inicjatyw Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w Polsce i zagranicą” emitowanych w ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP3 oraz w internecie na kanale You Tube „Prosto od Rolnika”:
https://www.youtube.com/channel/UCvCWsUQPkggpsiYQLQaEvgQ
Filmy będą dostępne również na portalu Kampanii – https://prostoodrolnika.pl/
Opracowanie dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej i organizowaniu systemów KŁŻ (3 ekspertyzy):
Kompendium dobrych praktyk KŁŻ:  https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Kompendium-dobrych-praktyk-w-organizowaniu-system%C3%B3w-K%C5%81%C5%BB.pdf
Dobre praktyki w gastronomii w systemie KŁŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-gastronomi-w-systemie-K%C5%81%C5%BB.pdf
Dobre praktyki w Klubach Zakupowych KLŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-Klubach-Zakupowych-w-K%C5%81%C5%BB.pdf
Modernizacja strony internetowej prostoodrolnika.pl. Projektowana modernizacja ma za zadanie stworzenie zupełnie nowych możliwości funkcjonalnych związanych tylko i wyłącznie z celami operacji (Kampanii).
Kampania promocyjna w internecie „Wiedz i mądrze jedz – publikacja w internecie filmów, dobrych praktyk, pytań i odpowiedzi, webinarów, rekomendacji produktów i producentów oraz informacji dot. problematyki Krótkich Łańcuchów w PL i poza nią.
https://prostoodrolnika.pl/
https://www.facebook.com/ProstoOdRonika/

Operacja skierowana jest do:

  • Rolników i producentów żywności którzy uczestniczą bądź mogliby uczestniczyć w zbiorowych działaniach w ramach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;
  • Konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;
  • Organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ;
  • Interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowanych w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ jako instrumentów rozwoju obszarów wiejskich i poprawą pozycji ekonomicznej i społecznej rolników.Filmy realizowane są w ramach projektu Kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”, realizowanego przez Polską Fundację Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa jest realizowana w ramach partnerstwa KSOW.

Szczegóły: https://prostoodrolnika.pl/

Zostań partnerem KSOW – http://ksow.gov.pl/pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
Odwiedź portal KSOW- http://ksow.gov.pl