„Kup od rolnika”

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska współpracuje z Małopolską Izbą Rolniczą przy realizacji projektu,  którego celem jest zmiana aktualnego stanu prawnego funkcjonującego w Polsce odnośnie możliwości prowadzenia przez rolników-producentów żywności sprzedaży bezpośredniej wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego płodów rolnych. www.kupurolnika.pl