Nasze stanowisko ws. zmian w ustawie o podatku dochodowym dotyczące sprzedaży bezpośredniej

Sejm przyjął ustawę legalizującą sprzedaż bezpośrednią przetworzonej żywności w części dotyczącej spraw podatkowych. Na razie zgodnie z nowymi przepisami, rolnik będzie mógł sprzedawać swoje produkty tylko we własnym gospodarstwie lub na targowiskach bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku. Ustawa, którą właśnie przegłosowano w Sejmie, wprowadza także obowiązkowy rejestr sprzedawanych produktów rolnych. Od ich sprzedaży będzie obowiązywał podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. od wielkości przychodu do kwoty 150 tys. euro rocznie, czyli 600 tys. zł rocznie. Zmiany, które wprowadzono są dobre, natomiast nie załatwiają one całości spraw dotyczących sprzedaży bezpośredniej prowadzonych przez rolników z małych gospodarstw. Wciąż czekają na zatwierdzenie dwa rozporządzenia sanitarne, jedno przygotowane przez Ministra Zdrowia dotyczące produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego i drugie wykonane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest w trakcie notyfikacji w Komisji Europejskiej, czyli sprawy idą do przodu (pisaliśmy o tym tutaj), natomiast drugie rozporządzenie Ministra Zdrowia zostało chwilowo zablokowane ze względu na uwagi Ministerstwa Spraw Zagranicznych – aktualnie w konsultacjach międzyresortowych (pisaliśmy o tym tutaj).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku to pierwszy krok w kierunku zmian, o które Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zabiega od dawna. Fundacja wraz z partnerami projektu Produkt Lokalny Małopolska, stworzyła propozycję pożądanych zmian w prawie. W wyniku naszych działań w marcu 2013 w Sejmie RP powstała podkomisja ds. sprzedaży bezpośredniej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby wprowadzić stosowne zmiany prawne. Aktywnie uczestniczymy w pracach tej Podkomisji. Kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 roku o godz. 15.00, w sali 176 w budynku Senatu.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy oraz naszego stanowiska ws. przyjętych zmian. Oba dokumenty znajdują się w zakładce Kampania Legalna Żywność Lokalna.