Szkolenie z zakresu uprawy owoców i warzyw oraz przechowywania i pakowania żywności

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 2.11.2016 r. (w środę), w godzinach 12.00-16.00, w Karczmie Rohatyna. Wykłady poprowadzą eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

Prawidłowe nawożenie roślin warzywnych gwarancją uzyskania wysokich plonów dobrej jakości – dr hab. Iwona Kowalska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Skutki zanieczyszczenia owoców i warzyw drobnoustrojami – prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Przechowywanie i pakowanie produktów ekologicznych – prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski

Szkolenia będę połączone z warsztatami, podczas których będzie można zadawać pytania. Przewidziane zostały również przerwy kawowe i catering. Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności do 31.10.2016 na adres mailowy: tsabina@interia.pl lub telefonicznie: 602 73 92 73.

Zapraszamy!