Wiedz i Mądrze Jedz

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności
Szczegóły: www.prostoodrolnika.pl

por-logo-male

Operację realizuje na podstawie umowy nr KSOW/2/2018/038

FUNDACJA ROZWOJU PODHALA z FUNDACJĄ PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, STOWARZYSZENIEM FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH oraz STOWARZYSZENIEM NASZ KASZÓW.

 

belka_logotypów_ksow_mala

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propagującej korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny oraz inne przepisy, które umożliwiają rolnikom przetwarzać i sprzedawać produkty ze swoich gospodarstw bezpośrednio konsumentom). Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem: cyklu 10 specjalnie przygotowanych filmów i 5 spotów, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji; utworzenia dedykowanej strony internetowej na której zostaną udostępnione ww. filmy oraz 10 specjalnie przygotowanych ekspertyz dotyczących różnych aspektów zjawiska KŁŻ w Polsce i zagranicą.

Operacja skierowana jest do:
• rolników i producenci żywności, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej;
• konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej.
• organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ
• interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowani w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ.

Planuje się, iż Kampania dotrze do ok 200 tyś. odbiorców poprzez telewizję ogólnopolską oraz do ok 200 tyś. osób poprzez internet (strona internetowa, odbiorcy fanpage’a, profilów partnerów i współpracujących organizacji).
W ramach kampanii prowadzona będzie również ankieta on-line dotycząca KŁŻ, m.in. na podstawie której, zgromadzone zostaną opinie nt. możliwości, barier, uwarunkowań z perspektywy grup docelowych. Prowadzona będzie także rejestracja zainteresowanych producentów, konsumentów, organizatorów oraz interesariuszy rozwoju systemów KŁŻ w Polsce.

Zostań partnerem KSOW – http://ksow.gov.pl/pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
Odwiedź portal KSOW- http://ksow.gov.pl