Zaproszenie do składania ofert cenowych

Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Zakrzowie na potrzeby budynku usługowego ośrodka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i produktu lokalnego – Inkubator Kuchenny – ETAP II.

Szczegóły, informacje oraz formularze ofertowe dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.