Metoda oceny potencjału rynku lokalnego dla żywności lokalnej (dla gmin)

W ramach operacji pt. „Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich, by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce” zrealizowano badania potencjału rynku sprzedaży bezpośredniej. Zespół pod kierownictwem Prof. dr hab. Mariana Kachniarza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracował metodykę oceny potencjału rynku lokalnego dla żywności dla zainteresowanych gmin.

Poniżej zamieszczamy linki pod którymi znajdują się:

– Streszczenie Raportu nt. Badań Potencjału Rynku Sprzedaży Bezpośredniej na przykładzie wybranych gmin umiejscowionych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i podlaskim – tutaj znajdziesz STRESZCZENIE

– Raport Końcowy – tutaj znajdziesz CAŁY RAPORT

– Wszystkie filmy wyprodukowane w Kampanii znajdziesz tu