Przewodnik dla wytworców

Produkt Lokalny z Małopolski to inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która poprzez organizację targów oraz klubów zakupowych i innych kanałów dystrybucji, daje lokalnym wytwórcom możliwość bezpośredniej sprzedaży produktów spożywczych konsumentom, którzy poszukują świeżej i naturalnej lokalnej żywności wiadomego pochodzenia.

Jeśli jesteś:

 • producentem wyjątkowych, naturalnych produktów lokalnych z Małopolski,
 • prowadzisz gospodarstwo rolne metodami ekologicznymi lub tradycyjnymi,
 • poszukujesz nowych możliwości sprzedaży.

Przyłącz się do naszej inicjatywy! Sprawdź ilu producentów jest już z nami!

Co zyskujesz?

 • możliwość sprzedaży produktów w naszych punktach sprzedaży żywności lokalnej,
 • promowanie  produktów pod marką Produkt Lokalny z Małopolski.
 • dostęp do nieodpłatnego doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia w rozwijaniu swojej działalności

Więcej informacji znajdziesz na liście korzyści.

Jak przystąpić?

Krok 1: Kontakt z Brand Managerem Małopolska w celu uzyskania wstępnej akceptacji.
Kontakt: Małgorzata Rudnicka, tel. 12 430 24 65, wew.16, malgorzata.rudnicka@fpds.pl

Krok 2: Uzyskanie rekomendacji jednego z partnerów lokalnych Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Krok 3: Wizyta u producenta przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
Kontakt: Jacek Chyla, tel. 12 430 24 43 wew. 23, jacek.chyla@fpds.pl

Krok 4: Podpisanie deklaracji współpracy (załącznik nr 1)

Krok 5: W ciągu 6 miesięcy od daty przystąpienia do systemu, poddanie procesowi certyfikacji gospodarstwa rolnego lub przynajmniej jednego z oferowanych produktów przetworzonych. Szczegółowe informacje: Zasady funkcjonowania regionalnego systemu sprzedaży produktów lokalnych Produkt Lokalny z Małopolski.

Proces certyfikacji

Kryteria dla  produktów przetworzonych:

 • receptura inspirowana lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym (produkt posiadający związek z danym regionem pochodzenia);
 • niemasowy sposób produkcji, przy użyciu naturalnych surowców: pochodzących z danego regionu (min 75% masy surowcowej); wiadomego pochodzenia (w pełni identyfikowalnych); pochodzących z gospodarstw ekologicznych (certyfikowanych) lub stosujących produkcję integrowaną, bądź też z gospodarstw ekstensywnych (tradycyjnych), z wyłączeniem GMO.
 • naturalne metody konserwacji;
 • uwzględnienie w procesie produkcyjnym zasad dotyczących poszanowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

Kryteria dla gospodarstw rolnych, z których pochodzą produkty nieprzetworzone objęte certyfikacją:

 • lokalizacja na obszarze Małopolski,
 • ekologiczne metody upraw/hodowli (certyfikat) lub produkcja integrowana bądź też stosowanie metod tradycyjnych (gospodarstwa ekstensywne).

Przebieg procesu certyfikacji:

Krok 1: Złożenie wniosku do specjalisty ds. certyfikacji: Jacek Chyla, tel. 12 430 24 43 wew. 23
(Załącznik nr 2.: formularz dla produktów, załącznik nr 3: formularz dla gospodarstw rolnych)

Krok 2: Audyt certyfikujący przeprowadzany u wytwórcy. UWAGA: Produkty posiadające certyfikat: Jakość Tradycja, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność lub Chronioną Nazwę Pochodzenia oraz gospodarstwa rolne posiadające certyfikat rolnictwa ekologicznego, bądź prowadzące produkcję integrowaną, są zwolnione z konieczności przeprowadzania audytu certyfikacyjnego.

Krok 3: Decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana przez Radę Systemu Produkt Lokalny z Małopolski. Certyfikat przyznawany jest na 2 lata.

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.