Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020

W sobotę 5 września 2020 o godz 6.10, na ogólnopolskim kanale ZOOM TV, został wyemitowany pierwszy odcinek kolejnej – już trzeciej edycji Kampanii „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ”.
Program jest realizowany w ramach partnerstwa Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Filmy będą dostępne również na portalu Kampanii – www.prostoodrolnika.pl oraz na kanale YT Prosto od Rolnika.

Zapraszamy!

Kampania medialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020 – czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich, by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce.

zdj na fb tlo

Celem kampanii jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MULTI-MEDIALNEJ WIEDZ I MĄDRZE JEDZ opisującej możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali oraz przeprowadzenie BADAŃ POTENCJAŁU RYNKÓW LOKALNYCH w 4 województwach.

Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektach oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwrócimy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie dla wdrożenia w praktyce nowego priorytetu Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład oraz z nimi związaną strategię „Od Pola do Stołu”.

Kampania jest realizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji oraz w internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych. W ramach programów zostanie omówiony m.in. temat zapotrzebowania na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej skali, wskazując ciekawe i obiecujące inicjatywy i rozwiązania w kraju i zagranicą.

Zidentyfikujemy ciekawe inicjatywy związane z wzmacnianiem i rozwijaniem rynków lokalnych i zarekomendujemy produkty lokalne i regionalne oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody ekologiczne i tradycyjne.

Operację realizuje Iso-Tech z partnerami: Polska Fundacja Innowacji oraz Małopolska Izba Rolnicza.

Program jest realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich).