Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski

Celem certyfikatu Produkt Lokalny z Małopolski jest wyróżnienie produktów wysokiej jakości, produkowanych na terenie Małopolski. Zależy nam, aby znak pomarańczowej gwiazdki ułatwił konsumentom codzienne zakupy, a najlepszych producentów wsparł w rozwoju swojej działalności na konkurencyjnym rynku.

produkt-lokalny-orange

Certyfikatem wyróżniamy te gospodarstwa i produkty, które są nierozerwalnie związane ze swoim miejscem pochodzenia, same produkty i ich składniki są w pełni identyfikowalne, a ich wyjątkowy smak zawdzięczają warunkom przyrodniczym Małopolski i tutejszej tradycji. Zasady certyfikacji autentyczności produktów przetworzonych oraz gospodarstw rolnych, z których pochodzą produkty nieprzetworzone są opisane w dokumencie „Zasady funkcjonowania regionalnego systemu sprzedaży produktów lokalnych Produkt Lokalny  z Małopolski”.

Wytyczne kwalifikacyjne dla produktów przetworzonych:

 • receptura inspirowana lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym , produkt posiadający związek z danym regionem pochodzenia);
 • niemasowy sposób produkcji, przy użyciu naturalnych surowców: pochodzących z danego regionu (min. 75% masy surowcowej); wiadomego pochodzenia (w pełni identyfikowalnych);
  pochodzących z gospodarstw ekologicznych (certyfikowanych) lub stosujących produkcję integrowaną, bądź też z gospodarstw ekstensywnych (tradycyjnych), z wyłączeniem GMO;
  naturalne metody konserwacji;
 • uwzględnienie w procesie produkcyjnym zasad dotyczących poszanowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska;
 • w przypadku, gdy surowce do wytwarzania danego produktu (w ramach określonego minimum 75% masy), nie są dostępne na terenie Małopolski (np. ze względu na odpowiednią jakość lub ilość), mogą one pochodzić z województw ościennych.

Kryteria dla gospodarstw rolnych,  z których pochodzą produkty nieprzetworzone:

 • lokalizacja na terenie Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wytypowanych regionów pochodzenia,
 • ekologiczne metody upraw/hodowli (certyfikat) lub produkcja integrowana bądź też stosowanie metod tradycyjnych (gospodarstwa ekstensywne)*.

* Gospodarstwa posiadające certyfikat rolnictwa ekologicznego, bądź prowadzenia produkcji integrowanej, są zwolnione z konieczności przeprowadzania audytu certyfikującego w ramach Systemu, pod warunkiem przedstawienia aktualnych dokumentów zaświadczających.

Skład Rady przyznającej certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski:

 • Joanna Jakubowska – Łazęcka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Joanna Krasicka, Małopolska Izba Rolnicza.
 • Jan Grabski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Jesteś producentem lub rolnikiem z Małopolski? Chciałbyś dołączyć do naszego projektu i certyfikować swoje produkty? Przejdź do zakładki Przewodnik dla wytwórców.

Chcesz wiedzieć jakie są aktualne certyfikowane produkty i gospodarstwa z Małopolski? Przejdź do zakładki Certyfikowani producenci żywności z Małopolski.