Inne projekty szwajcarskie

Fundusze Szwajcarskie wspierają Polskę. Przedstawiamy projekty realizowane w ramach priorytetu – bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform.

KIK/06 „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.
KIK/07 „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, Fundacja Karpacka – Polska.
KIK/08 „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.
KIK/09 „Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
KIK/10 „Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe”, Dolina Strugu.
KIK/11  „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, Gmina Mełgiew.
KIK/12 „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
KIK/13 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, Gmina Hrubieszów.
KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”, Gmina Zator.
KIK/15 „EUROszansa dla Lubelszczyzny- budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkoata turystycznego: Nałęczów – Puławy –  Kazimierz Dolny”, Powiat Puławski.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie Programów Szwajcarskich.