Opis projektu

Projekt Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski realizowany jest od sierpnia 2011 roku do lipca 2015 roku, ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Zobacz naszą broszurę opisującą System (model) Produkt Lokalny z Małopolski.

Cel

Celem projektu jest propagowanie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich w Małopolsce.

Adresaci

  • Organizacje pozarządowe działające lokalnie na obszarach wiejskich.
  • Rolnicy i przetwórcy żywności oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich.
  • Konsumenci.

Efekty

Efektem projektu będzie samofinansujący się lokalny system żywnościowy, który stanie się ważnym instrumentem rozwoju Małopolski, w szczególności słabo rozwiniętych obszarów wiejskich.
Poprzez wspólne działania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników zwiększy się  podaż i popyt jakościowych produktów lokalnych.
Regionalny System Sprzedaży Produktów Lokalnych jest budowany w oparciu o marki lokalne, które łączą produkty lokalne, mieszkańców oraz konkretne miejsca.

Elementy Modelu

  • Identyfikacja lokalnych produktów związanych z konkretnymi obszarami (regionami ich pochodzenia – Geographical Identification – GI).
  • Kwalifikacja produktów lokalnych do marki regionalnej na podstawie wypracowanych zasad postępowania, który będzie gwarantował utrzymanie wiarygodności i autentyczności tych produktów.
  • Promocja marki regionalnej poprzez edukację ekonomiczną oraz wypracowanie regionalnego systemu marketingu i sprzedaży produktów z Małopolski.
  • Inwestowanie wypracowanych przychodów w rozwój zrównoważony regionów pochodzenia, w celu umożliwienia zdolności wytwarzania kolejnych produktów poprzez aktywizację lokalnej społeczności.

Budżet

Budżet projekt wynosi 11.377.290 PLN, w tym dotacja w wysokości 10.297.062 PLN ze strony Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Masz pytania? Zadaj je! Zapraszamy do zakładki Kontakt lub napisz do nas na Facebooku.