Opis projektu

Projekt Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski realizowano od sierpnia 2011 roku do kwietnia 2017 roku, ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Zobacz naszą broszurę opisującą System (model) Produkt Lokalny z Małopolski.

Cel

Celem projektu było propagowanie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich w Małopolsce.

Adresaci

  • Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające lokalnie na obszarach wiejskich.
  • Rolnicy i przetwórcy żywności oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich.
  • Konsumenci.

Efekty

Efektem projektu to funkcjonujący lokalny system żywnościowy pn. Produkt Lokalny z Małopolski (PLM). Jest to model, który stanowi punkt odniesienia i wzorzec dla ustanawiania, udoskonalania i rozwijania systemu zbiorowej sprzedaży żywnościowych produktów wprost od rolników i producentów – w formule, która przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich ponieważ autentyczność i jakość produktów są bezpośrednio związane z producentem oraz miejscem pochodzenia.  Wypracowane doświadczenia i rozwiązania można zastosować wszędzie tam gdzie jest możliwość i potrzeba łączenia małych i rozproszonych geograficznie gospodarstw rolnych i przetwórców żywności z konsumentami, którzy zabiegają o dostęp do jakościowych produktów żywnościowych bezpośrednio od producenta. System PLM lączy producentów i konsumentów poprzez różne kanały dystrybucji. Najważniejsze to Kluby Zakupowe, Targi oraz Centra Produktu Lokalnego (np. Bistro Marchewka). Szczegóły: Raport Finalny Projektu.

Elementy Modelu PLM

  • Identyfikacja lokalnych produktów związanych z konkretnymi obszarami (regionami ich pochodzenia)
  • Kwalifikacja produktów lokalnych do marki regionalnej na podstawie wypracowanych zasad postępowania, który będzie gwarantował utrzymanie wiarygodności i autentyczności tych produktów.
  • Promocja marki regionalnej poprzez edukację ekonomiczną oraz wypracowanie regionalnego systemu marketingu i sprzedaży produktów z Małopolski.
  • Inwestowanie wypracowanych przychodów w rozwój zrównoważony regionów pochodzenia, w celu umożliwienia zdolności wytwarzania kolejnych produktów poprzez aktywizację lokalnej społeczności.

Budżet

Całkowity rozliczony koszt projektu to  13.843.719,90 PLN, w tym dotacja w wysokości 12.610.604,31 PLN ze strony Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz wkład własny w wysokości 1.233.115,59 PLN

Masz pytania? Zadaj je! Zapraszamy do zakładki Kontakt lub napisz do nas na Facebooku.