Inkubator kuchenny

„Szukałem nowych odbiorców moich produktów. I udało się. Doradcy projektu Produkt Lokalny Małopolska pomogli mi nawiązać współpracę z nowymi grupami odbiorców. Dzięki projektowi uzyskałem także możliwość rozwoju osobistego. Zdobytą wiedzę wykorzystuję prowadząc szkolenia z zakresu technologii żywności w Inkubatorze Kuchennym.” – Maciej Szymanowski, producent przetworów U Maciejowej z Jastrzębi

maciej_szymanowski_inkubator_kuchenny_produkt_lokalny_malopolska

Inkubator Kuchenny jest miejscem przeznaczonym dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm cateringowych oraz rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to drobnym przetwórcom spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które będą wypożyczać w Inkubatorze Kuchennym i dzięki temu znacząco obniżą koszty wytworzenia swoich produktów.

W ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska pierwszy w Polsce Inkubator Kuchenny powstanie w gminie Stryszów. Na ten cel zostanie przebudowana stara szkoła na Zakrzowskim Bugaju. Najważniejszą częścią Inkubatora będzie sala wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnię, z której korzystać mogą małe firmy przetwórstwa spożywczego oraz lokalni rolnicy, dzięki czemu znacznemu obniżeniu ulegną koszty wejścia z produktem na rynek. Zrealizowanie tego projektu ma dać pracę mieszkańcom, wykorzystać zasoby lokalne, a wyprodukowane produkty mają się stać wizytówką regionu. Inkubator będzie wzorował się na innych tego typu obiektach funkcjonujących za granicą np. w USA, Anglii czy Finlandii. Do czasu powstania Inkubatora Kuchennego lokalni rolnicy i drobni przetwórcy odbywają szkolenia oraz testują sprzęt i swoje produkty lokalne w tzw. kuchni tymczasowej w Świnnej Porębie.

inkubator_kuchenny_plm

Budowa Inkubatora Kuchennego stanowi cześć realizacji projektu Produkt Lokalny Małopolska, którego celem jest kompleksowe wsparcie producentów produktów lokalnych z województwa małopolskiego. Realizacja tego projektu stanowi ogromną szansę dla regionu, który posiada olbrzymi potencjał, a ograniczany jest brakiem właściwej organizacji i kapitału. Kluczem do sukcesu jest kompleksowe podejście do zagadnienia i wsparcie producentów na wszystkich etapach od produkcji do sprzedaży. Projekt realizacji Inkubatora Kuchennego prowadzony jest przez partnera projektu Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów.

Kuchnia tymczasowa szkoleniowo – produkcyjna została uruchomione na początku 2013 roku w Świnnej Porębie. W tym celu zwróciliśmy się do gospodarzy budynku o użyczenie pomieszczeń, jakie we władaniu ma KGW z Świnnej Poręby. W ramach modernizacji i przygotowań do odbioru zaopatrzyliśmy kuchnie w urządzenia gastronomiczne, urządzenia do pakowania i etykietowania. Takie doposażeni pozwoliło nam uzyskać odbiór PSSE w  Wadowicach. Dzięki czemu nasi rolnicy oraz producenci mogą wytwarzać swoje produkty, m.in.: chleby na zakwasie, ciasta i ciasteczka, produkty garmażeryjne, pesta ziołowe i syropy cukrowo ziołowe.

inkubator_kuchenny_produkt_lokalny_malopolska

Jeśli zainteresowaliśmy Cię tematem, podziel się opinią na naszym profilu na Facebooku.

Jeśli chcesz przeczytać więcej zagranicznych przykładach Inkubatorów zachęcamy do odwiedzenia strony inkubator-kuchenny.pl

Jesteś rolnikiem i chciałbyś spróbować przetwarzać swoje produkty – zgłoś się do nas!