Produkuj i sprzedawaj legalnie

„Otrzymałem pomoc w trudnym procesie legalizacji produkcji serów. W ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska zapewniono mi profesjonalne doradztwo przy przygotowaniu dokumentacji technologicznej dla działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL)”Bolesław Bobak, Gospodarstwo ekologiczne z Zębu

boleslaw_bobak_produkt_lokalny_malopolska

Produkty lokalne muszą być  wytwarzane i sprzedawane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby rozpocząć działalność dotyczącą sprzedaży bezpośredniej lub tzw. MOL (działalność marginalna, lokalna i ograniczona) należy w odpowiednich urzędach złożyć stosowne dokumenty oraz spełnić wymogi weterynaryjne i higieniczno-sanitarne.

Polskie przepisy regulujące kwestie sprzedaży bezpośredniej ujęte są w: Rozporządzeniu MRiRW z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007r.). Natomiast podstawy prawne działalności MOL ujmuje Rozporządzenie MRiRW  z dnia 8 czerwca 2010 r.  w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej  (Dz.U.2010.113.753).

Przepisy nie są jednak łatwe do realizacji w praktyce. Często zdarza się, że w obliczu skomplikowanych procedur wytwórcy zniechęcają się do sprzedaży swoich produktów. Nasza Fundacja Partnerstwo dla Środowiska działa na rzecz wprowadzenia ułatwień dla sprzedaży produktów lokalnych, realizując kampanię Legalna Żywność Lokalna.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualnych postępów w realizacji kampanii kliknij tutaj.

Jeśli jesteś producentem, zmagasz się z trudnościami związanymi z produkcją i sprzedażą swoich produktów, potrzebujesz pomocy, napisz do nas!