Publikacje – Ogólnopolska Kampania WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ).
Opracowania powstały w ramach realizacji projektu w partnerstwie KSOW, w którym współuczestniczyła Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Ciekawe_inicjatywy_KŁŻ_Ekspertyza

KŁŻ-Ekotechnologie

Bariery i szanse rozwoju KŁŻ

Stan prawny

Rola_LGD_ekspertyza

Potencjał i rola systemu doradztwa rolniczego w propagowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności

Inspirujące_Inicjatywy_KŁŻ_UE

Innowacje finansowe_KŁŻ