Zapraszamy na Konferencję pn. Rolnictwo ekologiczne w sprzedaży bezpośredniej: szanse i zagrożenia

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt.
Rolnictwo ekologiczne w sprzedaży bezpośredniej: szanse i zagrożenia, która odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2016 r. w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa.

Celem Konferencji jest omówienie problemów i perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego w kontekście działalności klubów zakupowych w Małopolsce, a także prezentacja założeń i osiągnięć projektu Produkt Lokalny z Małopolski.

Szczegółowy program Konferencji